Ban công an xã Hoằng Xuân giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường

Đăng lúc: 14:17:09 03/06/2024 (GMT+7)

              Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Hoằng Hóa, công an huyện Hoằng Hóa về việc thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang bày bán hàng, phơi các loại nông sản, tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người dân lưu thông trên các đoạn đường; Ban công an xã Hoằng Xuân đã phối hợp với công chức địa chính- xây dựng xã tiến hành kiểm tra thực địa; Đồng thời tuyên truyền, giải thích các cá nhân, tổ chức có hành vi lấn chiếm lòng lề đường.
z5502310555233_f1fc7c2b1ec3f0084d7baff9a1f488ba.jpg
Người dân tự ý lấn chiếm lòng đường làm nơi phơi lúa và sử dụng gạch đá gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
z5502310382078_60927a376895857c113127f4a2bc1007.jpg
lòng đường vô tình biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng...

444481582_360518870376796_4716149376495046809_n.jpg
và sân phơi của các hộ dân
444482354_360518877043462_3548045771173383774_n.jpg
Ban công an xã kiểm tra, tiến hành nhắc nhở và yêu cầu các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành
                                                                                         
                                                                                  
Công chức văn phòng- Thống kê xã