UBND xã Hoằng Xuân tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ An ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật căn cước năm 2023.

Đăng lúc: 10:40:21 01/07/2024 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Hoằng Hóa về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa.
Vào hồi 7h sáng ngày 01/7/2024. Tại Hội trường UBND xã Hoằng Xuân. UBND xã tổ chức Hội nghị ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai luật căn cước năm 2023. Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Văn Phúc - Ủy viên BTV huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện; đ/c Lê Minh Đức - Cán bộ đội tham mưu công an huyện. đ/c Nguyễn Quang Khánh - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ, các đ/c trong BTV Đảng ủy xã, Thường trực HĐND, UBND xã (dự và chỉ đạo); tham dự còn có các đ/c trong BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng ban công tác mặt trận, thành viên tổ bảo vệ ANTT xã, Đài truyền thanh huyện, xã dự và đưa tin.

6.jpg

2.jpg

Toàn cảnh buổi Lễ

          đ/c Lê Hoài Nam – PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Khai mạc buổi lễ, đ/c nhấn mạnh: Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật. Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của Nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã.

3.jpg
đ/c Lê Hoài Nam – PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Khai mạc buổi Lễ,
4.jpg
đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT UBND xã: Thông qua tóm tắt Luật LL tham gia bảo vệ ANTT.
           Tại buổi lễ đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT UBND xã: Thông qua tóm tắt Luật LL tham gia bảo vệ ANTT. Đây là cơ sở pháp lý quy định cụ thể nhiệm vụ, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, kiện toàn tổ An ninh trật tự tại cơ sở gồm 3 thành viên (tổ trưởng, tổ phó, thành viên) thành một lực lượng thống nhất, tinh gọn đầu mối, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng ủy lãnh đạo, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Công an cấp xã thực hiện.
            Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng quy định các điều kiện để tham gia lực lượng này, bao gồm: Đủ từ 18 - 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã dựa trên đề nghị của công an cấp xã); Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự.

5.jpg
đ/c Lê Văn Phúc - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu và chỉ đạo
 
Tại buổi lễ, đ/c Lê Văn Phúc - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu và chỉ đạo: Việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để lực lượng này nhanh chóng đi vào hoạt động nề nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định.
Để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực sự trở thành một lực lượng lớn mạnh, nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò nòng cốt phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai một cách đầy đủ, thống nhất, bao quát và bám sát địa bàn. Quan tâm đến xây dựng, bố trí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện đảm bảo hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng này. Huy động cả hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền tạo sự ủng hộ của nhân dân góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót để nâng cao chất lượng hoạt động. 
2. Tiếp tục huy động và phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tạo sự chuyển biến thực sự về tình hình an ninh trật tự và nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, làm giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, làm hạn chế các hậu quả tác hại của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật gây ra.  
3.Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng này; gắn công tác chính sách với công tác tư tưởng và công tác dân vận bảo đảm cho các đồng chí yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
4. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng vững mạnh, rộng khắp, cơ động, tại chỗ. Bên cạnh đó, các đồng chí thành viên Tổ Bảo vệ ANTT phải thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật; trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.  Đặc biệt, làm tốt 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã bao gồm: (1) nắm tình hình về an ninh trật tự; (2) Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; (3) Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; (4) Quản lý hành chính về trật tự xã hội; (5) Vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú ở cơ sở; (6) Tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.
 Đ/c Lê Hoài Nam – PBT Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã bế mạc buổi lễ và phát biểu.
           Chúng ta luôn nhớ rằng: nguồn gốc và sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi của công an nhân dân là đường lối xây dựng nền công an nhân dân vững chắc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; biết dựa vào dân, phát động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Bác Hồ đã dạy: mọi nguồn lực đều ở nơi dân, mọi sức mạnh đều ở nơi dân, nhân dân có nghìn tai, nghìn mắt. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.
Với tinh thần đó tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ cùng với công an chính quy phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
Một lần nữa thay mặt Đảng ủy, UBND xã xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các quí vị đại biểu khách quý, các đồng chí tham dự buổi lễ, lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
Kết thúc buổi lễ: Tổ An ninh trật tự của các đơn vị ra mắt với 33 thành viên tại 11 đơn vị.
                            Người viết và đưa tin bài: CC VHXH – Đỗ Thị Vân