Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoằng Xuân tích cực tuyên truyền hai nhóm Thủ tục hành chính (TTHC) liên thông trên cổng dịch vụ công

Đăng lúc: 16:25:16 08/07/2024 (GMT+7)

      Hai nhóm TTHC liên thông trên Cổng dịch vụ công là Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp - mai táng phí.
    Việc triển khai Kế hoạch trên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 TTHC kèm theo. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT như: giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC…
     Bên cạnh đó, sẽ tăng lượng giao dịch về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
     Bộ phận một cửa tuyên truyền đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; công khai TTHC theo hình thức điện tử; thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...); thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.
         z5613607653150_0828a0e860408a13b89942b14e975b29.jpg

    UBND xã đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và các tầng lớp nhân dân nơi cư trú nhận thức đầy đủ về giá trị, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nói chung, cũng như dịch vụ công liên thông 2 nhóm TTHC liên thông nói riêng. Đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện các TTHC trên, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả.
    Đồng thời, chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt,..Về đối tượng tập trung vào đối tượng dễ tiếp cận với công nghệ số (học sinh, giáo viên, cán bộ, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, ngân hàng...). Về nội dung, tập trung vào những giá trị, tiện ích, lợi ích của việc thực hiện TTHC qua Cổng dịch công so với TTHC truyền thống. Về hình thức, ứng dụng hiệu quả, kết hợp với hiệu ứng tuyên truyền, đăng tin, bài viết trên các trang mạng, thành lập các group trên Zalo, Facebook để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa nhanh các nội dung, định hướng đối tượng tuyên truyền. 
                                   
Người thực hiện: Công chức văn phòng- thống kê