GIAO BAN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ I NĂM 2024

Đăng lúc: 14:49:24 15/04/2024 (GMT+7)

 
GIAO BAN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ I NĂM 2024
 
          Chiều 27/3/2024, đồng chí Lê Văn Phúc - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CĐS huyện chủ trì hội nghị.
Tham gia hội nghị có các đồng chí thành viên tổ giúp việc BCĐ CĐS số huyện. Quý 1/2024, nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền  37 xã, thị trấn đã tập tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được triển khai tại các Hội nghị, giao ban. Tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng để thanh toán các dịch vụ thiết yếu cho cán bộ, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng và Nhân dân trên địa bàn; 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử; 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); Triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình "Camera Nhân dân với an ninh, trật tự" trên địa bàn 37/37 xã, thị trấn tại huyện Hoằng Hóa và triển khai ứng dụng App HoangHoaS để thực hiện tương tác giữa chính quyền với người dân và áp dụng trong công tác xây dựng Thôn kiểu mẫu; Các hộ kinh doanh, hộ gia đình có sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương đã được đưa lên sàn thương mại điện tử tại các xã, thị trấn. Đã có một bộ phận lớn người dân đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực như: đóng tiền điện, tiền nước, mua bán tại các siêu thị, cửa hàng lớn. Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số xã, thị trấn chưa phát huy hết hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các ứng dụng Chuyển đổi số tại địa phương.Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn cơ bản là người cao tuổi, việc tiếp cận các nền tảng số còn hạn chế, hoạt động kiêm nhiệm nên trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trụ cột xã hội số tại các xã chưa đạt hiệu quả cao; Tỷ lệ cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn huyện còn thấp. App ThanhhoaS chưa được triển khai cài đặt đại trà cho người dân; Các nền tảng số ứng dụng chuyên ngành chưa được các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện;Chế độ thông tin, báo cáo của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị về Phòng thường trực tổng hợp kết quả còn chưa được chú trọng.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CĐS huyện yêu cầu: để làm tốt các nội dung nhiệm vụ CĐS năm 2024, đề nghị câc phòng chuyên môn bám sát QĐ 1042 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Bộ tiêu chí CĐS cấp huyện đến năm 2025, tham mưu UBND huyện trong phân công nhiệm vụ cho các phòng ngành cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ; các phòng ngành cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; Đối với đơn vị Viettel, VNPT chiết xuất các dữ liệu liên quan đến công tác CĐS, thường xuyên cung cấp cho UB huyện kết quả thực hiện để UBND huyện có hướng chỉ đạo kịp thời; đưa kết quả thực hiện vào nội dung giao ban thường xuyên trong các nhiệm vụ khác của huyện; đề nghị Trung tâm VHTTTT&DL tăng cường tuyên truyền về CĐS, đặc biệt là các nội dung còn chậm và vướng mắc; Phòng VHTT, Phòng nội vu và các phòng ngành cần tổ chức mở lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số theo chỉ tiêu tỉnh giao./.
 
Minh Hiếu – Trung tâm VHTTTT&DL