HOẰNG HÓA CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

Đăng lúc: 14:49:24 15/04/2024 (GMT+7)

 
HOẰNG HÓA CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
 
          Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá, huyện đã dành nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, huyện xác định trọng tâm là xây dựng chính quyền số, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
image001 (3).jpg
 
 
         Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân nhận thấy công nghệ là hữu ích, thiết thực, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng, phát triển Chính quyền số và Chuyển đổi số đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện, ban hành qui chế hoạt động và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng. 
Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số để người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Hiện tại, huyện Hoằng Hóa có 243 tổ với 719 thành viên. Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cơ bản đã được cập nhật kiến thức về CĐS qua các lớp tập huấn do UBND huyện triển khai và tự học trên ứng dụng OneTouch của Bộ TT&TT. Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động với mục tiêu cơ bản là cầu nối giữa người dân với chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm năm 2023, Hoằng Hóa đã và đang chỉ đạo 14 đơn vị hoàn thành CĐS cấp xã, đó là: Hoằng Đạo, Hoằng Châu, Hoằng Thịnh, Hoằng Phụ, Hoằng Phú, Hoằng Phượng, Hoằng Phong, Hoằng Hợp, Hoằng Quỳ, Hoằng Thành, Hoằng Đức, Hoằng Kim, Hoằng Lưu, Hoằng Tiến. Huyện Hoằng Hóa đã xây dựng ứng dụng chuyển đổi số trên điện thoại di động (App HoangHoaS) với mô hình tổng thể cho huyện và 37/37 xã, thị trấn nhằm đáp ứng các mục tiêu.
 
Với phương châm: "Nhận thức" là quyết định, "người dân, doanh nghiệp" là trung tâm, "thể chế và công nghệ số" là động lực, "nền tảng số" là đột phá, "an toàn, an ninh thông tin" là then chốt, "chính quyền" là tiên phong, thời gian qua, huyện thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 100% TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện Hoằng Hóa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; xây dựng Cổng thông tin điện tử tổng hợp Hoằng Hóa; tạo lập chuyên mục Chuyển đổi số, rà soát, đôn đốc các xã, thị trấn duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử địa phương đảm bảo quy định. Đối với phần mềm Tdoffice: Tổng số văn bản được gửi đi trên phần mềm TDoffice tính đến ngày 30/5/2023: 4.573 văn bản, trong đó có 4.568 ký số lãnh đạo đạt tỷ lệ 99,89% và 4.566 văn bản được ký số tập thể đạt tỷ lệ 99,89%. Trong quý 2/2023, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến cấp huyện đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình đạt 95,45%; Đối với cấp xãTỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,2%,  Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình đạt 95,65%.
 
       Các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên Trang Thông tin điện tử huyện, sóng phát thanh, tuyên truyền trong hội nghị, họp dân, sinh hoạt các chi, tổ hội..., nhằm mang đến những thông tin bổ ích, cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết các TTHC. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; tạo lập chuyên mục Chuyển đổi số, Xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện.
 
        Tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng công tác chuyển đổi số còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Chuyển đổi số là lĩnh vực còn mới mẻ đối với người dân ở khu vực nông thôn. Do đó, quá trình triển khai thực hiện CĐS ở nhiều địa phương gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, trong đó có các vấn đề như: nhân sự, hạ tầng công nghệ số và kinh phí để triển khai, thực hiện các nội dung về CĐS.
 
        Bên cạnh đó, nguồn nhân lực về CNTT đảm bảo cho hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng ở cả cấp huyện và cấp xã hiện nay chưa thể bố trí cán bộ chuyên trách vì thiếu trình độ chuyên môn sâu. Ngoài ra, đối với việc triển khai các nội dung liên quan đến xã hội số, huyện gặp các khó khăn như: ở khu vực nông thôn, nhiều người dân vẫn chưa quen với việc tiếp cận, sử dụng điện thoại thông minh nên việc tiếp cận các nội dung CĐS còn nhiều hạn chế; việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số, đăng ký tài khoản ngân hàng… còn nhiều hạn chế. Mặt khác, chuyển đổi số là nội dung mới, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn cơ bản là người cao tuổi, việc tiếp cận các nền tảng số còn hạn chế, hoạt động kiêm nhiệm nên trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vựcTỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa cao đối với các thủ tục về đất đai, phần lớn người dân vẫn chọn hình thức đăng ký hồ sơ trực tiếp bởi nhiều thủ tục, giấy tờ đi kèm chưa dễ triển khai theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra, những khó khăn trong chuyển đổi số ở cấp xã còn xuất phát từ việc tiếp cận các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, gồm xây dựng hạ tầng số, giao tiếp với người dân trên nền tảng số, thương mại điện tử, và sử dụng các dịch vụ thông minh của người dân còn nhiều hạn chế
 
         Trong năm 2023, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện triển khai đa dạng các hình thức nhằm giúp người dân, doanh nghiệp