Hoằng Xuân- giải pháp để nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp xã

Đăng lúc: 11:51:51 26/06/2024 (GMT+7)

           Cán bộ, công chức cấp xã là những người làm việc trong bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cấp xã (cấp cơ sở). Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là một trong những nội dung của công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của Đảng. Nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và thời điểm then chốt, quan trọng khi xã Hoằng Xuân đang trong quá trình Chuyển đổi số thì việc nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức lại càng cấp thiết hơn.

          Để thực hiện được mục tiêu chất lượng đó, UBND xã Hoằng Xuân đã thực hiện một số giải pháp sau:

· Ban hành các văn bản chỉ đạo và thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn: UBND xã ban hành kế hoạch chuyển đổi số theo năm và kiện toàn các ban chỉ đạo khi có sự thay đổi về nhân sự nhằm gắn trách nhiệm cho mỗi thành viên. Ban chỉ đạo có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ rõ ràng cũng như chia cán bộ, công chức về các thôn để hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

· Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn và các khoá đào tạo về công nghệ thông tin (CNTT) và quản lý sử dụng các phần mềm:

Hàng năm UBND huyện; sở Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm hành chính công mở các khoá đào tạo, tập huấn về việc sử dụng các phần mềm chuyên môn và các phần mềm điều hành của UBND xã. Xã Hoằng Xuân luôn cử cán bộ công chức tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập. Các đồng chí lãnh đạo UBND xã cũng vượt qua trở ngại tuổi tác để nâng cao trình độ về CNTT đáp ứng yêu cầu đề ra.

· Thúc đẩy sự sáng tạo và học hỏi liên tục:

Khuyến khích cán bộ, công chức tham gia các khoá học nâng cao trình độ về công nghệ thông tin.

Tạo môi trường khuyến khích sự sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm, và lấy việc cán bộ, công chức sử dụng phần mềm và thành tạo CNTT trong quá trình làm việc là một tiêu chí đánh giá năng lực cuối năm.

· Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh:

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng, phần cứng và phần mềm để hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin.Hiện tại, UBND trang bị 23 máy tính bàn và máy tính xách tay có kết nối hệ thống mạng, 23 máy in và 06 máy scan để phục vụ trong quá trình giải quyết công việc và thực hiện các TTHC cho công dân.

Cập nhật và nâng cấp các hệ thống thông tin, ứng dụng phần mềm mới nhất để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và cung cấp dịch vụ công. Hàng năm UBND xã luôn là việc và gia hạn bảo dưỡng nâng cao các phần mềm với VNPT huyện Hoằng Hoá để đảm bảo  hệ thống quản lý hồ sơ công việc luôn được hanh thông và thuận lợi nhất.

· Thúc đẩy sự gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị hành chính cấp xã:

Xây dựng môi trường làm việc hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các cơ quan UBND cấp xã, các đơn vị hành chính khác như UBND cấp huyện, tỉnh, để học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm thành công trong chuyển đổi số.

· Đánh giá và đổi mới công việc theo hướng số hóa:

Thiết lập các tiêu chí và chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của cán bộ.

Liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến lược chuyển đổi số để phù hợp với nhu cầu thực tế và sự phát triển của công nghệ.

Những cách này không chỉ giúp nâng cao năng lực của cán bộ, công chức UBND xã trong chuyển đổi số mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển và hiệu quả của hoạt động hành chính công địa phương.
                                                 Người thực hiện: Công chức Văn phòng- Thống kê