Tiếp tục đẩy mạnh công tác chứng thực điện tử trên môi trường mạng tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hoằng Xuân

Đăng lúc: 16:16:15 04/06/2024 (GMT+7)

        Xã Hoằng Xuân duy trì và làm tốt chứng thực điện tử trên môi trường mạng

      Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức, đổi mới tư duy làm việc của cả cán bộ và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, số hóa trong hoạt động của  cơ quan hành chính nhà nước. Thời quan qua, lĩnh vực tư pháp hộ tịch tại bộ phận một cửa xã Hoằng Xuân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong đó có nhiệm vụ triển khai dịch vụ công chứng thực điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
          Tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 45/2020/NĐ - CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (gọi chung là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP), cụm từ “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” được hiểu là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.

           Để nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp biết được lợi ích của việc chứng thực điện tử, UBND xã Hoằng Xuân đã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và các trang facebook, zalo nhóm cộng đồng…để nhân dân thường xuyên nắm bắt. Đến nay, dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đã được công chức tư pháp hộ tịch triển khai thực hiện hàng ngày. Tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp phải một số vấn đề khó khăn, điển hình như: Cổng Dịch vụ công quốc gia thường xuyên bị lỗi kết nối plugin và driver USB ký số, chứng thư số dẫn đến việc mất nhiều thời gian để xử lý hồ sơ. Khi thực hiện nhiệm vụ, bộ phận tư pháp hộ tịch được trang bị máy quét phục vụ công tác chứng thực bản sao điện tử khi công dân có yêu cầu. Tuy nhiên, đối với chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là các bản vẽ, hồ sơ thiết kế (trên giấy khổ lớn như: A0, A1, A2) thì chưa có máy quét riêng nên khó khăn trong việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao điện tử của các tổ chức, cá nhân.

        Nhiệm vụ triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao từ điện tử từ bản chính chỉ là bước đầu tiên phong, giúp đưa các giấy tờ, văn bản chưa được số hóa của người dân, doanh nghiệp lên môi trường điện tử, từ đó dễ dàng triển khai một loại các dịch vụ công mức 3, mức 4. Do đó trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về việc triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để cá nhân, tổ chức có thể hiểu, nhận thức được lợi ích từ dịch vụ này mang lại nhằm góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số trong giai đoạn hiện nay.
                                                                           Ngưởi thực hiện: Công chức Văn phòng- Thống kê