Xã Hoằng Xuân đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Đăng lúc: 15:32:01 05/06/2024 (GMT+7)

        Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Hoằng Xuân đã triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
z5509835030486_db46cf32307e384f98d39ca4b917f9a2.jpg
Đ/c Lê Hoài Nam- Chủ tịch UBND xã sử dụng ký số trong xử lý văn bản

       Cụ thể, xã Hoằng Xuân đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; lắp đặt phòng họp trực tuyến. Cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

z5509835020984_0526071f528ff6f47cd5060a247dcc9d.jpg

Công chức xã xử lý văn bản thành thạo trên phần mềm quản lý văn bản

          Tại bộ phận một cửa UBND xã Hoằng Xuân, các thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai, đầy đủ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình đạt 100%...100% văn bản đi, đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định, không còn tình trạng tồn đọng văn bản chưa được xử lý; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình...

z5509835087153_45a61990cd91032cffb7adbfdfac2957.jpg

z5509835089980_ee2c7c95cb537d1bc8a7281a5ddb6dad.jpg

             Bộ phận một cửa trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện như máy tính kết nối mạng, máy scan phục vụ công tác giải quyết TTHC,...
         Cùng với hiện đại hóa trong giải quyết TTHC, xã Hoằng Xuân đã đẩy mạnh việc triển khai thu phí, lệ phí bằng các hình thức thanh toán trực tiếp, trực tuyến, cho tổ chức, công dân có nhu cầu thanh toán phí, lệ phí bằng tài khoản ngân hàng; góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thu phí và lệ phí TTHC, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm.

z5509835097003_3ab7e844de74bfb1a232577367c95df0.jpg

Bộ TTHC được niêm yết đầy đủ và thường xuyên cập nhật
        Bên cạnh những kết quả bước đầu, thì việc chuyển đổi số của xã Hoằng Xuân cũng gặp không ít khó khăn đó là số lượng người dân truy cập trang thông tin điện tử chưa cao, nhận thức của một bộ phận người dân chưa thay đổi... Vì vậy, để chuyển đổi số cấp xã thành công rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức và người dân phải năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền,hướng dẫn cho người dân biết được những tiện ích trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử./.
                                          Người thực hiện: Công chức Văn phòng-Thống kê