Hội đồng nhân dân xã Hoằng Xuân tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 10:39:22 02/07/2024 (GMT+7)

        Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 30/7/2021 các tổ đại biểu HĐND xã đã có buổi tiếp xúc với với cử tri trong toàn xã.
           z5587142437264_2e12af5a129ea70ec40443955fdab5e7.jpg
      Thường trực HĐND xã  ban hành kế hạch tiếp xúc củ tri của Đại biểu HĐND. Các đại biểu HĐND được phân về các tổ mà đại biểu được bầu. Đến buổi tiếp xúc, cử tri tại các thôn sẽ được đại diện tổ đại biểu HĐND xã nghe Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND xã. Tiếp đó Đại diện Đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Cử tri.
            z5587142436082_349801d0239dde60292e47856a3f1cf5.jpg
      Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Cử tri phát biểu ý kiến, tham gia đóng góp, phản hồi thông tin...Khi cử tri đã hết ý kiến, Đại diện cấp ủy, thôn tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề thuộc thẩm quyền của thôn. Đại diện đại biểu HĐND xã tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri.
            z5587142446146_6aa3f0904884306ad6ec5d640dd4780c.jpg

      Các Đại biểu HĐND thống nhất tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về TT.HĐND xã; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực Ủy ban MTTQ xã ngay sau khi tiếp xúc cử tri tại đơn vị mình.
          z5587145942086_b1cab9a2bd1e606c15d711033156a5dd.jpg
                             
Người thực hiện: Công chức Văn phòng- Thống kê