Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đăng lúc: 16:02:20 14/12/2022 (GMT+7)

                                                                                     
 
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
      BCH HND XÃ HOẰNG XUÂN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         *   
                                                                              Hoằng Xuân, ngày 14  tháng 12 năm 2022
 
 
BÁO CÁO
 
Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022
 
Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 
 PHẦN THỨ NHẤT
 Kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022
 
I. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp. Vì vậy trong năm qua, kinh tế xã nhà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi, giá trị nông lâm thủy sản ngày càng tăng. Đời sống, vật chất, tinh thần của ND tương đối ổn định. An ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, tư tưởng hội viên ND yên tâm phấn khởi và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động SXKD, bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.Thôn kiểu mẫu.
II/ Công tác xây dựng tổ chức Hội.
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.
Trong năm qua. Hội đã bám sát chủ trương. Đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước , các chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên. Những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về phát triển KT - XH của Đảng bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng phong cách HCM, và nghị quyết đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, Nghi Quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, Đặc biệt là đề án của UBND xã đưa rác thải sinh hoạt tập kết về nơi qui đinh, KH/ 99 của UBND Huyện về chỉnh trang cảnh quan môi trường trên địa bàn toàn huyện ,tổ chức triển khai, quán triệt đến hội viên ND về xây dựng NTM và các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã , và dịch covid-19.
2-Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội.        
Trong  năm đội ngũ BCH ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, Hội đã tổ chức Quán triệt, triển khai NQ của cấp uỷ Đảng, NQ của đại hội ND các cấp, công tác rà soát hội viên năm 2022.
III. Tham gia phát triển nông nghiệp.
1 – Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Thực hiện chủ trương về đổi điền dồn thửa, tích tụ ruộng đất tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hội đã vận động hội viên ứng dụng các tiến bộ KHKT công nghệ vào SX, chuyển đổi cây trồng vật nuôi như: trồng mía, trồng cây gai, trồng cây ngô ngọt, trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi lúa cá, phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, dịch vụ máy cày, bừa... Từ những phong trào sản xuất KD, có nhiều hộ nông dân giám nghĩ, giám làm, biết vận dụng phát huy, mở rộng đầu tư vào SXKD để làm giàu chính đáng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, vươn lên thoát nghèo.
2. Tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.
Trong  năm qua  Hội đã phối hợp với ngân hàng NN & PTNT tín chấp cho hội viên ND vay vốn đầu tư SXKD với dư nợ là 9 tỷ đồng cho 142 hộ vay. Ngân hàng CSXH dư nợ đạt 6 tỷ348 triệu  đồng cho 161 hộ vay.
Phối hợp với trạm khuyến nông Hoằng Hoá tổ chức tư vấn chuyển giao KHKT trong sản xuất nông nghiệp và kỷ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ở 4 chi hội
Phối hợp với công ty cổ phân công nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa tín chấp phân bón chậm trả cho nông dân = 6 tấn .
IV – Tham gia xây dựng nông thôn mới.
1. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.
 Hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, tu sửa và xây mới các nhà văn hoá thôn. Đang xây dựng chuẩn nông thôn kiểu mẫu 3 thôn Nga phú 1 và thôn Nga phú 2 và Thôn nghĩa Hương đã và đang xây dựng để đề nghị huyện công nhận.
Tổ chức thực hiện tốt NQ 04 của Tỉnh ủy đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và NQ 05 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường; NQ số 20 của BCH Trung ương Hội ND Việt Nam về nâng cao trách nhiệm Hội ND Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn .
2. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hội viên ND và xây dựng quỹ vì người nghèo.
 Năm qua Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xâydựng NTM ở khu dân cư tham gia xây dựng làng, xã văn hoá, các hoạt động lễ hội lành mạnh, vận động cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2022,  và tham gia dự thi nhà nông đua tài năm 2022. Phong trào  được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu đã góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần nông dân. Công tác DSKHHGĐ, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng được chú trọng và kịp thời.
IV. Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.
1. Tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương.
a. Về giám sát: Hội đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, đề án, chương trình phát triển KT - XH tại địa phương.
+ Tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, các chế độ chi trả chính sách thiệt hại do thiên tai, dịch covid-19 đối với các hộ nông nghiệp... Qua kết quả giám sát cho thấy hầu hết các chính sách đã được thực hiện đúng.
+ Tham gia giám sát việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu, được thực hiện theo đúng quy định.
b. Về phản biện xã hội: Các cấp Hội từ xã đến chi hội đã trực tiếp tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, Đặc biệt là các dự thảo về chương trình KT - VHXH tại địa phương, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Ngoài ra, cán bộ hội viên, nông dân đã tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

       V.Tham gia XD Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực hiện quyết định 218-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về quy định MTTQ và các đoàn thể chính trị tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền. 6 tháng, 1 năm BCH Hội đã đóng góp ý kiến cho tập thể lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng cấp. Đồng thời, vận động hội viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ đảng viên trước khi kiểm điểm tập thể, cá nhân về phẩm chất đạo đức lối sống, về tinh thần thực hiện nhiệm vụ, mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú. Phối hợp với các ngành đoàn thể trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Đồng thờitham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia hoà giải, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lý cho hội viên ND.

     C. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
1. Đánh giá chung.
Trong  năm Hội đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng bộ, hội cấp trên đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân đa dạng, phong phú; công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết thực của hội viên, nông dân; vị trí, vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH và giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, TTATXH.
Đạt được kết quả trên là có sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong xã, sự phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân. Đặc biệt được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy, sự hướng dẫn tạo điều kiện của Hội Nông dân Huyện, sự giúp đỡ, ủng hộ của HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, từ xã đến các chi hội.
2. Những hạn chế, khuyết điểm
Bên cạnh những kết quả đã đạt được. Song trong quá trình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn một số khuyết điểm tồn tại đó là:
- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng chưa được thường xuyên, một bộ phận cán bộ, hội viên còn chưa thường xuyên nắm bắt đầy đủ , kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên để phản ánh với Đảng chưa thật sâu sát, những bức xúc phát sinh chưa phát hiện kịp thời để đề xuất với cấp ủy chính quyền giải quyết.
- Chế độ sinh hoạt hội chưa được thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa đạt so với yêu cầu, hiệu quả chưa cao.
3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết đểm.
* Nguyên nhân:
Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, giá cả các mặt hàng vật tư đầu vào cho SXNN, đầu ra của sản phẩm không ổn định, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống ND.
Một số cơ chế chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn chưa phù hợp, chưa tạo điều kiện tốt cho nông dân phát triển sản xuất.
Một bộ phận cán bộ, Hội viên nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của Hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác Hội và phong trào ND trong tình hình mới và nhu cầu của hội viên, nông dân.
4. Bài học kinh nghiệm
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là về nông nghiệp, nông dân đến hội viên nông dân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc, khó khăn của nông dân phản ánh kịp thời các cấp, các ngành giải quyết.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm hướng về cơ sở; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.
- Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng để có chủ trương lãnh đạo cụ thể, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.
- Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng mô hình, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế, quy định của Hội, sự đoàn kết và quan tâm cao của Ban chấp hành cũng như sự thống nhất điều hành, tổ chức thực hiện của Ban thường vụ từ xã đến chi hội.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI
 VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2023.
I. PHƯƠNG HƯỚNG:
1.     Phương hướng chung
Nâng cao vai trò vị trí đại diện nòng cốt của tổ chức Hội. Tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, QP – AN mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra, tập chung chủ yếu là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết gúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng làng, xã văn hoá, phong trào nông dân tham gia đảm bảo QP – AN. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, phấn đấu hoàn thành chương trình, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đề ra.
 
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
- Tuyên tuyền, phổ biến học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với hội viên nông dân.đặc biệt là 2 đề án của UBND xã đó là đề án thu gom rác thải ra khỏi địa phương tập kết đúng nơi qui định và đóng góp kiên cố hoá kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Đẩy mạnh phong trào SXKD trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ TM, mở rộng các mô hình SX tập trung, các gia trại SX kết hợp chăn nuôi vừa và nhỏ.
- Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên ND.
- Xây dựng kế hoạch Đại hội ( nhiệm kỳ 2023 - 2028) vào quí I Năm 2023.
- Phấn đấu Hội nông dân đạt vững mạnh và 100% chi Hội đạt khá và vững mạnh, không có chi hội yếu kém.
         - Phối hợp với công ty Tiến nông, công ty cổ phần Thần nông Thanh Hoá tín chấp mua phân bón chậm trả cho hội viên ND.
          - Tín chấp với Ngân hàng tăng dư nợ 8 tỷ trở lên vàkhông có nợ quá hạn
- Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế việc khiếu kiện đông người của hội viên nông dân.
- Phấn đấu cuối năm kết nạp được 60 hội viên trên 11chi hội .
- Mỗi chi hội giúp đỡ 1 – 2 hộ vươn lên thoát nghèo.
- Hàng năm phổ biến trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân.
III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; các chủ trương chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Thường xuyên sâu sát trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của nông dân để phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời. tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước và cách mạng, tình làng, nghĩa xóm, nếp sống văn minh, nhân rộng những mô hình SXKD có hiệu quả, cách làm sáng tạo; các gương điển hình. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM”.
2. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, thống nhất về tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực tập hợp, vận động, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, ND; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH và xây dựng NTM.
Đẩy mạnh việc tập hợp. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, lý luận và năng lực thực tiễn, có tâm huyết, nhiệt tình với nông dân.. Đẩy mạnh tư vấn dịch vụ hổ trợ nông dân.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra; việc thực hiện các chủ trương; nghị quyết của Hội, việc sử dụng các nguồn vốn vay của 2 ngân hàng.
Phối hợp MTTQ, các đoàn thể, các ban, ngành giám sát việc thực hiện Quyết định 217, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 Phối hợp giữa các ban, ngành, UBND với Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở nông thôn. Làm tốt công tác phối hợp phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nông dân.
4. Công tác thi đua – khen thưởng
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và trọng tâm là phong trào thi đua SXKD giỏi. gắn với sơ, tổng kết hằng năm.
5. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi dua SXKD giỏi. Chủ động phối hợp với UBND, các ngành chức năng để tổ chức tập huấn, hướng dẫn, ứng dụng các tiến bộ KHKT trong SXKD, chăn nuôi; tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội.
Làm tốt phong trào tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, nguyên vật liệu…để các hộ còn khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
 6. Tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân; hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao trình độ SXKD, năng xuất, thu nhập cho nông dân; hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong SXKD.
7. Vận động, hướng dẫn ND tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể.
Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới và phát triển KT tập thể. Tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
8. Tham gia xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thi đua hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu ,Vận động nông dân sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với việc xây dựng mô hình nông dân tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn.
9. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ QP – AN; tích cực tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, động viên con em nông dân trong độ tuổi, đủ tiêu chuẩn tham gia nhập ngũ bảo vệ TQ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm; vận động nông dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng khu vực phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
10. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, xã văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT, quần chúng; Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao nhận thức, trình độ và cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên, nông dân. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng vận động nông dân tham gia mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện cho nông dân.
11. Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.
Phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể thực hiện về giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giám sát theo chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở nông thôn.
12. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.
Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng vận động nông dân tích cực tham gia phong trào chống tham nhũng, lãng phí.
Phối hợp với chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tổ chức tiếp nông dân, đối thoại với nông dân. Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
          Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2023.
 

                                                             TM. HỘI NÔNG DÂN XÃ
                                                              CHỦ TỊCH
 
                                                                 Lê Ngọc Đỉnh
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác