Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể xã Hoằng Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đăng lúc: 22:32:07 18/12/2022 (GMT+7)


Chiều ngày 14/12/2022, UB MTTQ xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoằng Xuân phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Oai – huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đ/c Lê Hoài Nam – PBT đảng ủy –Chủ tịch UBND xã, các đ/c trong BTV Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ xã, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh, Nông Dân, Phụ Nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên 11 thôn.
Đ/c Lê Văn Chung - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ –chủ trì Hội nghị
- Đ/c Lê Thị Hương - PCT UBMTTQ xã: Báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Báo cáo tổng kết công tác Hội phụ nữ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Đ/c Lương Thị Phương – Bí thư Đoàn TN xã Báo cáo tổng kết công tác Đoàn TN năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Đ/c Lê Ngọc Đỉnh - Chủ tịch Hội ND xã Báo cáo tổng kết công tác Hội ND năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Đ/c Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch Hội CCB xã Báo cáo tổng kết công tác Hội CCB xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự quan tâm chỉ đạo của tổ chức Hội cấp trên, các tổ chức đoàn thể xã Hoằng Xuân đã đạt được những kết quả nhất định. Trong năm, UB MTTQ xã và các đoàn thể trong xã theo chức năng nhiệm vụ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận đông Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cán bộ, hội viên các tổ chức Hội, đoàn thể xã luôn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu các kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thường xuyên quan tâm đến hội viên nghèo, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
 
MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương .
Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng sâu sát các thôn, các chi hội, chi đoàn, đã biết gắn nội dung của các phong trào thi đua yêu nước với nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ”. Đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch,đẩy mạnh với nhiều hình thức, phản bác các thông tin xuyên tạc sai các quan điểm sai trái của những phần tử cơ hội và các thế lực thù địch, chống phá chủ trương của Đảng, Nhà nước nhất là vấn đề an ninh, đất đai tài nguyên môi trường, lợi dụng tôn giáo, dân chủ nhân quyền đã làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn, nhưng được tổ an ninh của huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã giải thích nên đã làm ổn định tư tưởng của nhân dân.
 *Trong thực hiện xây dựng NTM, Mặt trận tổ Quốc phối hợp các đoàn thể đã tuyên truyền vận động nhân dân 11 thôn phân loại rác thải tại hộ gia đình nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vận động thành lập các câu lạc bộ “Nhà sạch vườn đ ẹp” .
*Xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 11/11  thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa sau kiểm tra có 2.045/2151 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 95,7%, hộ gia đình thể thao có 684/2.251 hộ đạt 30,3 %.
 
Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết quả thực hiện tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động từ thiện nhân
Mặt trận từ xã đến thôn thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận quần chúng về các vấn đề liên quan đến các chính sách, về thực hiện quy chế dân chủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện các phong trào nên sự gắn kết giữa mặt trận xã với ban Mặt trận thôn và các tổ chức thành viên ngày càng tốt hơn. Hoạt động của MTTQ đã thực sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, biết tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng MTTQ huyện, chương trình hành động cụ thể thiết thực hơn, mọi việc đều công khai dân chủ nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại kết quả cao.
 UBMTTQ các ban, ngành tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, vận động nhiều hình thức giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, để mọi người, mọi gia đình đều được đón Tết.
Trong năm UB MTTQ xã phối hợp cũng Đoàn xã kêu gọi vận động ủng hộ sửa chữa nâng cấp nhà ở cho 02 hộ gia đình với số tiền 61.300.000đồng, tham gia vận động ủng hộ các loại quỹ, các cá nhân được gần 100 triệu đồng; quà tặng từ cấp trên trao cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 195.800.000đồng; UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Từ thiện nhân đạo” năm 2022 được cán bộ và nhân dân ủng hộ 28.353.000đồng;
* Hội LHPN xã đã đề nghị Hội LHPN huyện tặng 14 xuất quà cho trẻm em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 6,4 triệu đồng, phát động Hội viên phụ nữ ủng hộ gia đình không may bị ốm nặng với số tiền 2,1 triệu đồng; vận động quỹ “mái ấm tình thương” được 3.500.000đồng. Hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ phát triển toàn diện đã từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn. BTV hội và các chi hội đã phối hợp với đài truyền thanh xã, của thôn tuyên truyền được 12 tin bài về , tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, về vệ sinh môi trường, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương đất nước... Thông qua các hình thức đa dạng phong phú như: toạ đàm, giao lưu văn hoá văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ có 1.065/1.065 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia và đăng ký thực hiện phong trào thi đua, đạt tỷ lệ 100%.
* Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức 02 lớp cảm tình Đoàn và kết nạp 68 đội viên ưu tú đứng vào hành ngũ của Đoàn, tặng 06 xuất quà trị giá mỗi xuất quà là 100.000đ cho 06 ĐVTN mới được kết nạp có thành tích xuất sắc nhằm động viên, khuyến khích các em cố gắng học tập tốt hơn nữa. Nhân dịp Tết nguyên đán Đoàn TN đã kêu gọi và trao 17 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã gồm bánh chưng, bánh kẹo và 500.000đ tiền mặt, tổng trị giá là 13.600.000 đồng nhằm động viên gia đình đón tết được đầm ấm hơn. Đã kết nối với cậu Hoàng Lương - Thủ nhang Phủ Vàng Linh từ trao 02 xuất quà gồm 10 kg gạo, 01 chai dầu ăn, 01 gói mì chính, 01 gói đường, 01 hộp bánh cho hộ Bà Nguyễn Thị Sáu thôn Nga Phú 1, Bà Mai Thị Toa thôn Đại Điền trị giá 600.000 đồng 33 xuất quà trị giá 400.000đ/xuất cho 33 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 11 thôn. Kết nối với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh trao hỗ trợ cháu Nguyễn Văn Bình thôn Nga Phú 1 mồ côi bố, hộ nghèo mỗi tháng là 500.000đ/tháng đến khi tròn 18 tuổi. Trao 02 xuất quà gồm 500.000đ/cháu và quà gồm bánh trung thu, bánh kẹo cho 2 cháu là Lương Văn Hải thôn Hữu Khánh mồ côi bố, hộ nghèo và cháu Nguyễn Thị Thương thôn Xuân Phú mồ côi bố, hộ nghèo.
Đoàn xã đã kêu gọi cựu học sinh khóa 2000-2004 ủng hộ và trao tặng cho trường THCS Hoằng Xuân 03 quạt cây công nghiệp trị giá 4.200.000đ.
BCH Đoàn xã đã triển khai, tổ chức thành công các hoạt động VHVN - TDTT đến 11 chi đoàn nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 02/9/2022. kêu gọi xã hội hóa cho các hoạt động của thanh thiếu niên với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được tổ chức đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN nói riêng và nhân dân trong toàn xã nói chung
Tập trung triển khai thực hiện những chương trình, đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao; Tạo bước chuyển biến sâu rộng trong toàn đoàn phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, phong trào thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp.
* Hội Nông dân xã: Trong năm qua Hội đã phối hợp với ngân hàng NN & PTNT tín chấp cho hội viên ND vay vốn đầu tư SXKD với dư nợ là 9 tỷ đồng cho 142 hộ vay. Ngân hàng CSXH dư nợ đạt 6 tỷ348 triệu đồng cho 161 hộ vay.
Phối hợp với trạm khuyến nông Hoằng Hoá tổ chức tư vấn chuyển giao KHKT trong sản xuất nông nghiệp và kỷ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ở 4 chi hội
Phối hợp với công ty cổ phân công nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa tín chấp phân bón chậm trả cho nông dân = 6 tấn .
Trong năm Hội đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng bộ, hội cấp trên đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân đa dạng, phong phú; công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết thực của hội viên, nông dân; vị trí, vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH và giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, TTATXH.
* Công tác hoạt động của Hội CCB: Năm 2022 thực hiện NQ của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Hội tiếp tục phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và quán triệt nội dung thực hiện tốt 2 chương trình công tác trọng tâm về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và năng lực cán bộ hội các cấp nhiệm kỳ 2022-2027” và phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, thực hiện tốt quy chế, chế độ sinh hoạt, trong sinh hoạt hội đã quán triệt và triển khai nghị quyết cấp ủy kịp thời, kế hoạch công tác của chính quyền, ổn định tổ chức hội hoạt động có hiệu quả.
           Nắm bắt tình hình hoạt động của Hội. Nhằm phát huy mặt mạnh, khắc phục những việc còn yếu kém, đặc biệt hội đã đẩy mạnh công tác hoạt động nghĩa tình đồng đội, luôn quan tâm đến công tác xây dựng quỹ hàng năm từ 100.000- 200.000đ/hội viên/năm, nhu chi hội CCB Nga Phú 1và chi hội Nghĩa Hương đạt 2.200.000đ/hội viên, chi hội Kênh Thôn đạt 2.000.000đ/ hội viên.Chi hội Mỹ Cầu đạt 1.800.000đ/hội viên, đến nay 100% hội viên có sổ tay theo dõi đóng quỹ hội, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ xã hội viên CCB và gia đình đã ủng hộ quỹ vì người nghèo quỹ phòng chống thiên tai đạt 100% thực hiện tốt giản cách xã hội để phòng chống dịch. Hội luôn quan tâm phối hợp với ban chỉ huy QS xã để giải quyết chế độ chính sách theo Chỉ thị 49 cho hơn 70 người tham gia dân công hỏa tuyến và một số chế độ có liên quan đến hội viên CCB.
Từ những việc làm trên tạo cho hội viên an tâm xây dựng hội một ngày vững mạnh, năm 2022 hội đã vận động và kết nạp vào hội 02 hội viên mới, năm 2022 từ trần 21 hội viên Hội đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội.
         Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến: xóa nhà CCB xuống cấp dột nát vận động hội viên đóng góp mỗi năm được 12.200.000đồng nộp về huyện; hội CCB phối hợp với Hội Phụ Nữ tuyên truyền các hộ dân cải tạo vườn hộ, mỗi hộ 02 thùng chứa rác thải rắn và rác thải hữu cơ, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện đưa rác thải ra khỏi địa phương. CCB tích cực tham gia xây dựng cải tạo vườn tạp toàn xã xây dựng quy mô vườn mẫu và nhiều mô hình khác.
Bên cạnh đó, năm 2022 Hội tập trung chỉ đạo 3 chi hội Nghĩa Hương, Nga Phú 1 và Nga Phú 2 xây dựng chi hội kiểu mẫu gắn với thôn xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2022.
- Xây dựng quỹ hội từ đầu năm mỗi hội viên đóng từ 100.000- 200.000đ/ năm đến nay bình quân quỹ hội trong toàn xã đạt 1.450.000đ/ hội viên.
Phong trào CCB trong xây dựng NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu:
- Chi hội CCB thôn Nghĩa Hương Nga Phú 1, Nga phú 2 phối hợp với các đoàn thể quyết vôi nhà văn hóa và tường rào.
- Phong trào vì người nghèo «không để ai bị bỏ lại phía sau»
- Phong trào giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến 2030.
- Chương trình quốc gia phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.
Câu lạc bộ VSMT hoạt động tham gia đầy đủ các đợt tổng VSMT do xã và Hội phát động.
Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Quốc Oai – huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy – HĐND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Oai – Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá cao những kết quả mà UB MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã đạt được, đồng chí đề nghị đề nghị trong thời gian tới tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tích cực trong toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.
Hội nghị tổng kết công tác hoạt động của UB MTTQ và các đoàn thể xã Hoằng Xuân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã thành công tốt đẹp.
 
                                                Người viết bài: CCVHXH – Đỗ Thị Vân 
Các tin khác