HOẰNG HÓA CHÚ TRỌNG CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.

Đăng lúc: 08:58:44 21/12/2023 (GMT+7)

 

hời gian qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; quy mô sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với áp dụng kỹ thuật tiên tiến ngày càng được triển khai rộng rãi tại các địa phương.

Phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái tại xã Hoằng Trung.jpg
Phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái tại xã Hoằng Trung

Trong năm 2023, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với các phòng, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các Công ty, đại lý tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, như: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 101 lớp với 4.684 lượt người dân, cán bộ cơ sở tham gia; Phát tin khuyến cáo trên hệ thống thông tin đại chúng được 15 bài tuyên truyền về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; cấp phát 120 cuốn sách giới thiệu quy trình kỹ thuật, 40 tờ nông lịch, 130 cuốn tạp chí khuyến nông và 4.500 tờ rơi khuyến cáo quy trình kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp; Xây dựng được 8 mô hình trình diễn, cụ thể: mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Hoằng Phú; mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh – lúa theo hướng hữu cơ tại xã Hoằng Lưu; mô hình nuôi luân canh cá – lúa tại xã Hoằng Đông quy mô 5 ha; mô hình trồng lúa chất lượng cao tại xã Hoằng Châu, quy mô 5 ha bằng giống ST25; mô hình nông nghiệp đa giá trị tại xã Hoằng Đức, quy mô 0,47 ha; Thử nghiệm giống lúa mới QR15 tại xã Hoằng Xuyên, quy mô 1 ha; giống TBR39 tại xã Hoằng Đông, xã Hoằng Ngọc quy mô 1 ha; mô hình gieo sạ bằng máy tại xã Hoằng Đức quy mô 1,5 ha. Nhìn chung các mô hình sau khi nghiệm thu đánh giá đều được bà con nông dân ghi nhận có hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất truyền thống.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mạ khay cấy máy, ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương pháp canh tác manh mún, nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất tập trung gắn với áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên diện rộng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL (Nguồn hoanghoa.gov.vn)