ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT NGÀY 7/11/2023.

Đăng lúc: 10:13:02 05/01/2024 (GMT+7)

 

Sáng ngày 3/1/2024, Đảng bộ xã Hoằng Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2024 và trao huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023. Về dự có các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, cán bộ Đảng viên đang sinh hoạt ở 19 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

1. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên..jpg
Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong năm 2023, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành cấp trên. Đảng bộ xã Hoằng Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong năm, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, nghiêm túc. Đảng bộ luôn triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của BCHTW Đảng khóa XIII gắn với: “ Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”;  Biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với  việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”… Công tác quản lý, phát triển Đảng viên tiếp tục được quan tâm. Năm 2023, đảng ủy cử 4 quần chúng tham gia bồi dưỡng nhận thức về đảng và tổ chức kết nạp Đảng cho 2 quần chúng, ra mắt chi bộ quân sự xã theo quy định.

2. Khen thưởng cho 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023..jpg
Khen thưởng cho 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đến nay, Đảng bộ xã Hoằng Xuân có tổng số 380 Đảng viên, được sinh hoạt ở 19 chi bộ. Phân loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2023, Hoằng Xuân có 3 chi bộ HTXSNV, 16 chi bộ HTTNV; phân loại đảng viên có 45 đảng viên HTXSNV, có 234 đảng viên HTTNV, 19 đảng viên HTNV và 4 đảng viên không HTNV.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất  trên địa bàn xã đạt 625 tỷ 420 triệu đồng, 112,08%; thu nhập bình quân đầu người đạt 77,1 triệu đồng, bằng 128,5%; giá trị tren ha canh tác đạt 151,5 triệu đồng, bằng 100,33%... Chương trình xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên tổ chức giao ban, bám sát các  nội dung chuyên đề cấp trên triển khai, các đơn vị thôn trong việc xây dựng các tiêu chí NTM. Đặc biệt là đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong năm, đã tổ chức công bố Quyết định của UBND huyện Hoằng Hóa về việc công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2022 đối với thôn Nga phú 1, Nga Phú 2 và thôn Nghĩa Hương đạt nông thôn mới thôn Kiểu mẫu năm 2023. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình chính trị luôn ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3. Khen thưởng cho các cá nhân....jpg
Khen thưởng cho các cá nhân...

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung nhận xét, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể cho thời gian tới, nhằm tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

4...hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023..jpg
...hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị đã tiến hành trao huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí đảng viên 60 năm, 55 năm và 40 năm tuổi đảng; trao tặng giấy khen, phần thưởng cho 3 chi bộ và 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023./.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL (Nguồn hoanghoa.gov.vn)