Địa bàn xã Hoằng Xuân hiện nay trước đây vốn là hai xã Hoằng Khánh và Hoằng Xuân.

Trước khi sáp nhập, xã Hoằng Khánh có diện tích 9,31 km², dân số là 4.207 người, mật độ dân số đạt 452 người/km². Xã Hoằng Xuân có diện tích 4,14 km2, dân số là 3.495 người, mật độ dân số đạt 844 người/km2, có 5 thôn: Nghĩa Hương, Nga Phú 1, Nga Phú 2, Mỹ Cầu, Xuân Phú.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoằng Khánh vào xã Hoằng Xuân.