Nghị quyết số 786/QH – UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV về bố trí, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hoá; Các quyết định của Huyện uỷ Hoằng Hoá, gồm: quyết định số 936 – QĐ/HU ngày 29/11/2019 về việc thành lập Đảng bộ xã Hoằng Xuân mới trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hoằng Xuân và Đảng bộ xã Hoằng Khánh; Quyết định số 941 – QĐ/HU ngày 29/11/2019 về việc chỉ định BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ xã Hoằng Xuân mới; Quyết định sô 947 – QĐ/HU ngày 29/11/2019 về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ xã Hoằng Khánh về Đảng bộ xã Hoằng Xuân mới; Quyết định số 946 – QĐ/HU ngày 29/11/2019 về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hoằng Xuân về Đảng bộ xã Hoằng Xuân mới.

Theo đó, từ ngày 1/12/2019, sau sáp nhập xã Hoằng Xuân và xã Hoằng Khánh cũ sẽ có tên gọi chung là xã Hoằng Xuân. Xã Hoằng Xuân có diện tích tự nhiên 13,45km2, quy mô dân số 7.702 người. Xã Hoằng Xuân giáp các xã Hoằng Kim, Hoằng Phú, Hoằng Phượng, Hoằng Trung và các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Thiệu Hoá, Yên Định. Đảng bộ xã Hoằng Xuân có 20 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, trong đó, có 11 chi bộ thôn, 8 chi bộ sự nghiệp và 1 chi bộ HTX DVNN với tổng số 394 Đảng viên (được chuyển giao từ 10 chi bộ với 220 đảng viên từ Đảng bộ xã Hoằng Khánh cũ và 10 chi bộ với 174 đảng viên từ Đảng bộ xã Hoằng Xuân cũ); BCH Đảng bộ xã Hoằng Xuân được chỉ định gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quốc Oai – Huyện ủy viên được chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ xã, đồng chí Nguyễn Văn Hảo được chỉ định làm Phó bí thư thường trực, đồng chí Trịnh Xuân Hoàn được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hoằng Xuân.