THÔN HỮU KHÁNH XÃ HOẰNG XUÂN TRỒNG 4KM ĐƯỜNG CÂY MẮT NGỌC, TIẾP TỤC NÂNG CAO CÁC TIÊU CHÍ THÔN NTM KIỂU MẪU.

Đăng lúc: 15:40:59 13/05/2024 (GMT+7)

 

THÔN HỮU KHÁNH XÃ HOẰNG XUÂN TRỒNG 4KM ĐƯỜNG CÂY MẮT NGỌC, TIẾP TỤC NÂNG CAO CÁC TIÊU CHÍ THÔN NTM KIỂU MẪU.

Đăng lúc: 15:23:26 13/05/2024 (GMT+7)

Sau kêu gọi nguồn xã hội hóa, cán bộ và nhân dân thôn Hữu Khánh đã ra quân trồng 8.000 bầu cây mắt ngọc dọc 2 bên tuyến đê tả sông Mã – đoạn qua địa bàn thôn với chiều dài 4 km.

z5432333826228_722ec5ea0b4d3992ade7801cd431ae5b.jpg

 

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chương trình lâu dài, liên tục để phát triển toàn diện nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội nông thôn. Mục tiêu của chương trình lớn này cũng từng đề ra, XDNTM là hành trình có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Có nghĩa, một xã hay thôn đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao hay NTM kiểu mẫu, vẫn phải duy trì và nâng cao các tiêu chí.

z5432333968076_6951bab48c63fac6405c83bf2f07a2cb.jpg

Nhận thức rõ điều này, thôn NTM kiểu mẫu Hữu Khánh xã Hoằng Xuân sau đạt chuẩn đã tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hoá nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Nhiều người con xa quê của thôn đã ủng hộ chương trình xây dựng NTM tại địa bàn. Vừa qua, thôn tiếp tục kêu gọi con em xa quê và nhân dân trong thôn ủng hộ gần 20 triệu đồng để chỉnh trang tuyến đê tả sông Mã. Sau kêu gọi, cán bộ và nhân dân thôn Hữu Khánh đã ra quân trồng 8.000 bầu cây mắt ngọc dọc 2 bên tuyến đê tả sông Mã – đoạn qua địa bàn thôn với chiều dài 4 km. Tranh thủ ngày chủ nhật, toàn thể nhân dân trong thôn đã tham gia trồng hoa, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, trong đó, nhiều người cao tuổi của thôn đã rất tích cực như cụ Lương Văn Toa - 95 tuổi vẫn tham gia cùng thôn. Bên cạnh đó, thôn tiếp tục cải tạo và duy trì sự hoạt động hiệu quả các công trình công cộng như: nhà văn hoá, khu thể thao… Nhờ liên tục hoàn thiện các trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa nên đến nay nhà văn hóa thôn ở đây có đầy đủ các thiết chế văn hóa phục vụ hội họp cũng như sinh hoạt văn hoá thể thao của nhân dân.

Việc duy trì và nâng cao các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu chính là từng bước hoàn thiện các tiêu chí cao hơn, giúp thôn có bước chuyển dịch tích cực, xây dựng những làng quê đáng sống. 

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL (Nguồn hoằng hóa.gov.vn_)

Các tin khác