Xây dựng Đảng

Thể chế hóa một phương châm, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sốn

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

hực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, vừa qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã long trọng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 2019.

huyện Hoằng Hóa vinh dự có 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình tiên tiến được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Huyện ủy Hoằng Hóa: Tập huấn sử dụng hệ thông tin điều hành tác nghiệp

Trong 2 ngày 22 và 23/7/2019, Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cho các cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy của 80 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
12