Kết quả hoạt động công tác hội năm 2022 Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đăng lúc: 16:02:19 14/12/2022 (GMT+7)

   HỘI LHPN XÃ HOẰNG XUÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BAN THƯỜNG VỤ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
         Số: 09 /BC - BTV                             
                                                                                     Hoằng Xuân, ngày 12 tháng 12 năm 2022
  
BÁO CÁO
Kết quả hoạt động công tác hội năm 2022
Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 
Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2022, Ban thường vụ Hội LHPN xã Hoằng Xuân báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm năm 2022 như sau.
     Năm 2022 nhìn chung  đời sống của hội viên phụ nữ tương đối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và của hội cấp trên. Các chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, các ngày lễ lớn như kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa 2 Bà Trưng, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2022… Tuy nhiêm vẫn còn một số vấn đề gây tâm lý băn khoăn lo lắng cho hội viên phụ nữ đó là: Vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng.                   
Xong dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, chính quyền địa phương và định hướng có trọng tâm, trọng điểm của hội LHPN huyện. Hội đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, sự nổ lực của cán bộ hội viên. Ban thường vụ hội đã tập trung tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

               I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN  HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH.
1.Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “ 5 không, 3 sạch hội tiếp tục duy trì xinh hoạt các câu lạc bộg ia đình “ 5 không 3 sạch” chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới tại chi hội Nghĩa Hương, Hữu Khánh, Mỹ Cầu, Xuân Phú, Kênh thôn…., tuyên truyền cho hội viên và nhân dân tiếp tục trồng, chăm sóc các đường hoa, chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuyên truyền cho hội viên và nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình. Cụ thể hội gắn 2 biển nhà sạch vường mẫu, 3 biển nhà sạch vườn đẹp tại thôn Trà La.
2. Chuyên đề các nguồn vốn vay, mô hình phát triển kinh tế.
Tổng dư nợ ngân hàng CSXH: 5.157.250.000 đ. ( 6 tổ)
Trong đó: Hộ nghèo: 12 hộ                                  =   849.000.000 đ
                   Hộ cận nghèo: 26 hộ                         =   1.3395.0000 đ
                   Hộ thoát nghèo: 25 hộ                      = 1.369.000.000 đ
                                 Nước sạch vệ sinh môi trường: 68 hộ = 1.337.000.000 đ
                   Giải quyết việc làm: 2 hộ                            =    120.000.000 đ
                   Học sinh sinh viên: 1 hộ                             =      13.750.000 đ
                    Làm nhà ở: 4 hộ                               =      73.000.000 đ
Nguồn vốn ngân hàng CSXH không có nợ quá hạn, lãi tồn 2.014.000 đ ( Tổ Bà Cúc cụ thể nhà Chị Hàn Thị Phương đã mất gia đình không còn người thừa kế đã làm hồ sơ xóa nợ).
* Ngân hàng nông nghiệp: 15.351.000.000 đ, không có nợ quá hạn ( 5 tổ)
Qua 2 nguồn vốn vay đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo và phát triển nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Gia đình chị Tâm Nga phú 1 đã đầu tư chăn nuôi hàng trăm con lợn thịt và trồng cây  cây ăn quả , Gia đình chị Tuấn sen thôn Trà La đã đầu tư đào ao thả cá đêm lại hiệu quả kinh tế cao, Gia đình chị Minh thôn Hữu Khánh đã đầu tư mua nhiều máy móc thiết bị làm xưởng  mộc .... các gia đình đã có thu nhập hàng vài trăm triệu đồng/năm.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PTTĐ VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1.     Kết quả thực hiện PTTĐ và các cuộc vận động.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20.10 tổ chức hưởng ứng sự kiện “Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”; “Tuần lễ áo dài Việt Nam” ... có 100% các chi hội phát động hội viên mặc áo dài truyền thống vào dịp 8/3 và 20.10 Có 1.000/1.065 cán bộ hội viên tham gia đăng ký thực hiện các nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”
Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập chuyên đề tới 12/12 chi hội. Các chi hội đã triển khai, và duy trì hình thức tiết kiệm tổ nhóm tiết kiệm được 150 triệu giúp cho 10 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn không lãi.
          2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
1. Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh.
Hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ phát triển toàn diện đã từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn. BTV hội và các chi hội đã phối hợp với đài truyền thanh xã, của thôn tuyên truyền được 12 tin bài về , tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, về vệ sinh môi trường, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương đất nước...Thông qua các hình thức đa dạng phong phú như: toạ đàm, giao lưu văn hoá văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ có 1.065/1.065 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia và đăng ký thực hiện phong trào thi đua, đạt tỷ lệ 100%.
Công tác nắm bắt và phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ được quan tâm. Trên cơ sở đó, Hội đã kịp thời định hướng, tuyên truyền, đề xuất tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.Qua các hình thức tuyên truyền, vận động đã giúp cho hội viên, phụ nữ được tiếp cận, nâng cao nhận thức và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc được Hội chú trọng. Hội đã phối hợp với ban Dân số KHHGĐ, Trung tâm y tế huyện mở ngày hội hạnh phúc, truyền thông về Dân số kế hoạch hoá gia đình, tư vấn khám và chữa bệnh cho 45 chị, Bà mẹ có thai ,các cháu được tiêm phòng các loại vắc xin trong độ tuổi đạt 100%.
Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động thăm hỏi tặng quà tết nguyên đán, tết thiếu nhi, tết trung cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình TBLS, hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ. Nhân dịp tết nguyên đán hội đã đề nghị hội LHPN huyện tặng 11 xuất quà trị giá 5.500.000 đ. Hội đã tặng 3 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá: 900.000 đ, Hội đã phát động hội viên chi hội thôn Mỹ Cầu ủng hộ gia đình nhà A Khánh chồng Thành thôn Mỹ Cầu không may bị đột quỵ với số tiền 2.100.000 đ, Vận động thu mái ấm tình thương được 3.500.000 đ nộp về huyện hội đúng thời gian quy đinh.
 
2. Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện Bình Đẳng giới.
Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được cáccấp Hội thực hiện có hiệu quả với các hình thức như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ngay từ đầu năm, Hội phụ nữ cơ sở đã đăng ký với Cấp uỷ, chính quyền địa phương giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo. Phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức 1 lớp chuyển giao KHKT với 65 hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp với cơ sở sản xuất My thời trang ở Hoằng Đạt mở lớp đào tạo mi thời trang cho hội viên phụ nữ tăng thêm thu nhập.
Trong năm qua hội đã giới thiệu 01 hội viên tham gia học lớp cảm tình về đảng
Công tác bình đẳng giới đã được hội quan tâm lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt các câu lạc bộ và sinh hoạt ở chi hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em gái.
 Phối hợp với MTTQ các tổ chức chính trị tham gia rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo đúng đối tượng. Các chính sách, chế độ được đảm bảo kịp thời đúng đối tượng.
Phối hợp với Ban công tác MT thôn làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
 
3.Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.
Hội tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại hội LHPN tỉnh lần thứ 18 và đại hội phụ nữ toàn Quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2021 - 2026, toạ đàm kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2022 và chỉ đạo ra mắt câu lạc bộ “câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững nuôi dạy con tốt” câu lạc bộ “ vệ sinh môi trường” tại thôn Mỹ Cầu. Câu lạc bộ “ Dân vũ “ tại thôn Xuân Phú Bằng nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, các mô hình tập hợp thu hút hội viên như tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút 15 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, đưa tổng số hội viên tham gia sinh hoạt hội 1.065hội viên.  
               Với hình thức đảm nhận làm thuỷ lợi nội đồng, công tác vệ sinh môi trường... BCH hội và các chi hội đã có quỹ hội 411.000.000 đồng, Bình quân 386.000/hội viên. Công tác kiểm tra được duy trì và thực hiện theo đúng Điều lệ Hội. Thông qua công tác kiểm tra đã giúp các cấp Hội phát hiện những vấn đề nảy sinh, hạn chế trong việc thực hiện các chuyên đề, các phong trào của Hội, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đánh giá chung: Hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự định hướng của Hội LHPN huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể từ xã đến chi hội. BCH Hội LHPN xã  đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kế hoạch, chương trình công tác, nghị quyết của Hội cấp trên được cụ thể hoá vào tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn vấn đề ưu tiên, xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực phù hợp đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của xã.
         II. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.
1) Những hạn chế tồn tại.
- Một số cán bộ, hội viên lập trường quan điểm chưa thực sự vững vàng, đôi lúc còn giao động.
- Phong trào hoạt động ở một số chi hội chưa cao, chưa thực sự nổi bật vai trò của hội phụ nữ.
- Tỷ lệ thu hút hội viên nữ thanh niên và phụ nữ từ 60 tuổi trở lên tỷ lệ chưa cao.
- Công tác giám sát, phản biện theo QĐ 217, 218 của Bộ chính trị còn hạn chế.
 
2) Nguyên nhân:
             - Vai trò trách nhiệm ở một vài đồng chí BCH, chi hội trưởng có lúc còn hạn chế. Công tác động viên chưa kịp thời, thiếu sự linh hoạt.
               
 
             IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:
-Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đảng bộ ; Nghị quyết đại hội Hội PN các cấp tới cán bộ, hội viên phụ nữ.
 
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục tuyên truyền về đề án, đề án thu đào sào tu sửa kênh mương, đề án đưa rác thải ra địa phương.
Tiếp tục tuyên tyền cho hội viên và nhân dân thực hiện tốt tiêu chí nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp.
Tiếp tục chăm sóc đường hoa, chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường.
Tiếp tục chỉ đạo các chi hội ra mắt các mô hình tập hợp thu hút hội viên
Động viên nam thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1/2023.
Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình gặp khó khăn nhân dịp tết nguyên đán năm 2023.
             Trên đây là báo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2023 của của hội LHPN xã Hoằng Xuân.
                                                              T/M. BAN THƯỜNG VỤ
                                                           CHỦ TỊCH
 
 
                                            
                                                          Nguyễn Thị Thanh
.
          
 
 
 
Các tin khác