CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN HOẰNG HÓA TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN” GIÚP NGƯỜI DÂN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI XÃ HOẰNG XUÂN.

Đăng lúc: 08:17:43 03/04/2024 (GMT+7)

 

Ngày 30/3, tại xã Hoằng Xuân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đây là địa phương đầu tiên được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tổ chức chương trình này.

 1.jpg
Rất đông người dân đã đến để được làm thủ tục hành chính
Tại xã Hoằng Xuân, do việc sáp nhập thôn, xã, từ 2 xã Hoằng Xuân và Hoằng Khánh (cũ) thành xã Hoằng Xuân mới nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước khi sáp nhập đều phải xác nhận thay đổi theo thủ tục hành chính xã mới.
2.jpg
Cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận làm TTHC cho công dân
Để giảm chi phí đi lại làm các thủ tục hành chính cho người dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa đã tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” giúp Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (thay đổi địa chỉ nơi đăng ký thường trú, địa chỉ thửa đất do sáp nhập địa giới hành chính xã, thị trấn).
3.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó GĐ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện trao đổi một số nội dung về ngày thứ 7 tình nguyện tại xã Hoằng Xuân
Công dân có nhu cầu chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định và không phải nộp bất kỳ khoản phí, lệ phí nào.
5.jpg
Người dân ngồi trật tự đợi đến lượt của mình

Do được thông báo từ trước, nên ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến để làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại đây, cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa và cán bộ công chức địa chính xã Hoằng Xuân tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người sử dụng đất kê khai vào Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK;

4.jpg

Tiếp đó, cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh ký xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trả kết quả ngay cho người sử dụng đất trong thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại địa bàn.

6.jpg

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết gần 300 thủ tục đăng ký thay đổi tên xã, địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất sau sáp nhập vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân thành tên xã mới là xã Hoằng Xuân...

9.jpg
Ông Lê Trung Mạc – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa ký xác nhận nội dung biến động

Theo ông Lê Trung Mạc – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa cho biết: Việc tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện tại xã Hoằng Xuân nhằm triển khai có hiệu quả việc cải cách TTHC về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; giúp Nhân dân giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi tên thôn, xóm, xã sau sáp nhập một cách nhanh chóng, thuận lợi, giảm quá tải hồ sơ cho bộ phận một cửa. Thông qua việc thực hiện hiệu quả chương trình, công dân nộp hồ sơ và được trả kết quả ngay tại công sở xã trước thời hạn.

7.jpg

Để tiếp tục bảo đảm quyền lợi cho người dân có nhu cầu giải quyết TTHC về thủ tục đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” tại các địa phương khác trên địa bàn huyện.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL (Nguồn hoanghoa.gov.vn)